VlistOnderneemt!

Samen met Stolwijkse Winkeliersvereniging (SW), Ondernemersvereniging Haastrecht (OVH), Beauty & Brains, Industriegroep Vlist (IGV) en de gemeente Vlist zetten we Vlist op de kaart.

 

Met als doelstellingen sociale cohesie (verbindende partij), evenementen initiëren, coördineren en ondersteunen, beeldkwaliteit (opfleuren centrum, welkomstbanieren, bebording entree), promotie gemeente Vlist (free publicity) en recreatie en toerisme.