Magazine Het leven in Schoonhoven

Redactie en eindredactie van het maandelijkse magazine over de historie van Schoonhoven. In 2012 won het magazine de Jan van Beaumontprijs.